Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.1.VII.2019

"Dostawa gwoździ śródszpikowych"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 91,5 2019.07.24 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 176,0 2019.07.24 29
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 56,5 2019.07.24 30
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 20,0 2019.07.24 34
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 47,5 2019.07.24 29
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,0 2019.07.24 25
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 34,0 2019.07.24 27
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 75,5 2019.07.24 29

Pobierz wszystkie dokumenty