Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-471/19

"Przebudowa zasilania elektrycznego Pawilonu D-13 AGH w Krakowie ul. Gramatyka 8a - KC-zp.272-471/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,0 2019.07.12 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 79,9 2019.07.12 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.07.12 11
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.07.12 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.07.12 10
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.07.12 9
Wykaz osób doc 44,0 2019.07.12 12
Wzór formularza oferty doc 66,0 2019.07.12 11
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.07.12 8
wzór umowy doc 260,5 2019.07.12 7
Wzór umowy doc 261,0 2019.07.12 15
wzór wykazu robót budowlanych doc 55,0 2019.07.12 14
zalacznik nr 1 do dokumentu gwarancyjnego doc 43,0 2019.07.12 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.07.12 11

Pobierz wszystkie dokumenty