Szczegóły ogłoszenia

83/2019

"świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 207,8 2019.07.11 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,2 2019.07.11 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.07.11 12
formularz cenowy doc 62,0 2019.07.11 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.07.11 13
Projekt umowy_ zadania 1 docx 534,6 2019.07.11 12
projekt umowy_ zadanie 2 docx 534,2 2019.07.11 10
wykaz usług doc 34,5 2019.07.11 12
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2019.07.11 14
Załącznik 1. do umowy - Zasady środowiskowe i jakości doc 118,5 2019.07.11 16
załącznik nr 5 do siwz dot. zadania 1 doc 31,5 2019.07.11 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.07.11 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2019.07.19 3

Pobierz wszystkie dokumenty