Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-388/19

"usługi cateringowe/restauracyjne, świadczone dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-388/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 410,5 2019.07.11 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa doc 295,0 2019.07.11 47
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 296,0 2019.07.11 35
Wzór umowy - zad. 1 doc 332,0 2019.07.11 36
Wzór umowy - zad. 2 doc 334,0 2019.07.11 33
Wzór umowy - zad. 3 doc 330,5 2019.07.11 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 273,2 2019.07.22 29
Oświadczenie -grupa kapitałowa 388 docx 273,4 2019.07.22 28

Pobierz wszystkie dokumenty