Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-30/19

"Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 571304 pdf 258,9 2019.07.10 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie sprostowanie pdf 127,7 2019.07.12 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (003) pdf 448,4 2019.07.10 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II pytania i odpowiedzi pdf 169,0 2019.07.15 23
inf. o wyniku aukcji PDF 238,5 2019.07.26 22
informacja z otwarcia ofert PDF 21,4 2019.07.18 28
modyfikacja zapisów siwz pdf 214,6 2019.07.12 25
pytania i odpowiedzi pdf 135,3 2019.07.15 21
Wykaz usług docx 25,1 2019.07.10 27
wzór umowa zał. nr 5 do siwz pdf 301,4 2019.07.10 25
zalącznik nr 2 do umowy wykaz pojazdów odt 7,1 2019.07.10 25
zał. nr 2 do siwz- formularza ofertowego doc 61,0 2019.07.10 28
załacznik nr 4 do siwz-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 30,7 2019.07.10 27
załącznik nr 1 do siwz -Opis przedmiotu zamówenia odt 18,7 2019.07.10 35
załącznik nr 3 do umowy technologia doc 44,5 2019.07.10 26
załącznik nr 3-oświadzcenie o niespełnieniu warunku i wykluczeniu docx 28,9 2019.07.10 27

Pobierz wszystkie dokumenty