Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-30/19

"Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 571304 pdf 258,9 2019.07.10 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie sprostowanie pdf 127,7 2019.07.12 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (003) pdf 448,4 2019.07.10 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II pytania i odpowiedzi pdf 169,0 2019.07.15 8
informacja z otwarcia ofert PDF 21,4 2019.07.18 10
modyfikacja zapisów siwz pdf 214,6 2019.07.12 13
pytania i odpowiedzi pdf 135,3 2019.07.15 5
Wykaz usług docx 25,1 2019.07.10 13
wzór umowa zał. nr 5 do siwz pdf 301,4 2019.07.10 12
zalącznik nr 2 do umowy wykaz pojazdów odt 7,1 2019.07.10 12
zał. nr 2 do siwz- formularza ofertowego doc 61,0 2019.07.10 13
załacznik nr 4 do siwz-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 30,7 2019.07.10 13
załącznik nr 1 do siwz -Opis przedmiotu zamówenia odt 18,7 2019.07.10 19
załącznik nr 3 do umowy technologia doc 44,5 2019.07.10 14
załącznik nr 3-oświadzcenie o niespełnieniu warunku i wykluczeniu docx 28,9 2019.07.10 13

Pobierz wszystkie dokumenty