Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-12/19

"Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,2 2019.07.09 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,0 2019.07.09 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.07.09 16
IE_przedmiar PWP Brzeźnicka 60a_2 pdf 101,4 2019.07.09 7
IE_specyfikacja PWP Brzeźnicka 60a pdf 121,4 2019.07.09 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.07.09 15
PWP-B60-OPIS pdf 3354,2 2019.07.09 9
PWP-B60-RYS. 1 pdf 190,4 2019.07.09 6
PWP-B60-RYS. 2 pdf 102,4 2019.07.09 6
PWP-B60-RYS. 3 pdf 118,9 2019.07.09 7
PWP-B60-RYS. 4 pdf 115,2 2019.07.09 7
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.07.09 14
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.07.09 15

Pobierz wszystkie dokumenty