Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/55/2019

"Wywóz nieczystości płynnych ze Szpitala Rehabilitacyjnego w Poznaniu przy ul. Uzdrowiskowej 2"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,9 2019.07.09 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 166,0 2019.07.09 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.09 42
Formularz ofertowy doc 47,5 2019.07.09 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.07.09 44
wzór umowy doc 86,0 2019.07.09 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,0 2019.07.22 39

Pobierz wszystkie dokumenty