Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.14.2019

"Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie terenu przy zjeździe do pomieszczeń piwnicznych budynku Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 94,5 2019.07.09 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 502,9 2019.07.09 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 41,0 2019.07.09 14
Zał nr 11 a_przedmiar robót_b. sanitarna pdf 280,5 2019.07.09 19
Zał nr 11 b_przedmiar robót_b. drogi pdf 123,3 2019.07.09 15
Zał nr 11_przedmiar robót_b. budowlana pdf 295,5 2019.07.09 15
Zał nr 12 a_rys. nr 1_projekt zagospodarowanie terenu pdf 350,4 2019.07.09 15
Zał nr 12 b_rys. nr 2_rzut przekroju zjazdu inwentaryzacja pdf 288,8 2019.07.09 18
Zał nr 12 c_rys. nr 3_rzut przekroju zjazdu pdf 498,1 2019.07.09 16
Zał nr 12_opis techniczny- architektura pdf 115,7 2019.07.09 11
Zał nr 13 a_rys. k1_ widok ściany oporowej pdf 24,4 2019.07.09 14
Zał nr 13 b_rys. k2_płyta przekrycia kanału kablowego pdf 36,8 2019.07.09 16
Zał nr 13_opis techniczny_b. konstrukcyjna pdf 52,4 2019.07.09 14
Zał nr 14 a_rys. nr 1_mapa sytuacyjna kanalizacja deszczowa pdf 867,7 2019.07.09 14
Zał nr 14 b_rys. nr 2_rzut zjazdu kanalizacja deszczowa pdf 181,3 2019.07.09 14
Zał nr 14_opis techniczny_b. sanitarna pdf 236,6 2019.07.09 15
Zał nr 15 a_rys. nr 1-3_plan sytuacyjny, profil podłuzny, przekrój zjazdu pdf 897,8 2019.07.09 13
Zał nr 15_opis techniczny_b. drogi doc 73,5 2019.07.09 14
Zał nr 16_STWiOR_b. budowlana pdf 226,5 2019.07.09 14
Zał nr 17_STWiOR_b. sanitarna pdf 220,6 2019.07.09 14
Zał nr 18 a_STWiOR_drogi_Rozbiorka_elementow_drog_i_ulic doc 37,5 2019.07.09 14
Zał nr 18 b_STWiOR_drogi_Wykonanie_wykopow doc 70,5 2019.07.09 14
Zał nr 18 c_STWiOR_drogi_Profilowanie_i_zageszczanie_podłoza doc 58,0 2019.07.09 11
Zał nr 18 d_STWiOR_drogi_Ulepszone_podłoze_z_gruntu_stabilizowanego_cementem doc 746,0 2019.07.09 12
Zał nr 18 e_STWiOR_drogi_Podbudowa_betonowa doc 102,0 2019.07.09 14
Zał nr 18 f_STWiOR_drogi_Krawęzniki betonowe doc 413,5 2019.07.09 17
Zał nr 18 g_STWiOR_drogi_Nawierzchnia_z_kostki_brukowej_betonowej doc 152,5 2019.07.09 13
Zał. 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 51,0 2019.07.09 15
Zał. 3_ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 43,5 2019.07.09 14
Zał. 7_Wykaz robót budowlanych docx 20,7 2019.07.09 16
Zał. 8_Wykaz osób docx 19,0 2019.07.09 14
Zał. 9_Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych docx 23,1 2019.07.09 14
Zał. nr 10_Istotne postanowienia umowy doc 207,5 2019.07.09 14
Zał. nr 14 c_rys. nr 3_profil kanalizacja deszczowej pdf 153,0 2019.07.09 14
Zał. nr 18_STWiOR_drogi_Odtworzenie_wyznaczenie_trasy_i_punktow_wys. doc 59,0 2019.07.09 15
Zał. nr 1_ Formularz oferty doc 41,0 2019.07.09 14
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.07.09 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 243,3 2019.07.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty