Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-434/19

"Dostawa notebooków dla Katedry Informatyki WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,6 2019.07.09 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,6 2019.07.09 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.09 49
Espd- KC-zp.272-434-19 xml 138,1 2019.07.09 54
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,1 2019.07.09 47
Wzór formularza oferty doc 28,5 2019.07.09 53
Wzór umowy - dostawy doc 30,3 2019.07.09 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 270,7 2019.07.31 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,7 2019.08.12 40

Pobierz wszystkie dokumenty