Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/11/06/01/2019

"zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów medycznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 203,9 2019.07.05 60

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia pdf 71,7 2019.07.31 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 261,5 2019.07.05 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.07.05 45
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.07.05 48
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 275,5 2019.07.05 46
Ocena techniczna - Zadanie 5 doc 29,5 2019.07.05 73
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 194,0 2019.07.05 172
Wzór umowy doc 191,0 2019.07.05 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.07.05 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 356,5 2019.08.01 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 65,5 2019.08.09 51

Pobierz wszystkie dokumenty