Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/11/06/01/2019

"zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów medycznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 203,9 2019.07.05 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 261,5 2019.07.05 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.07.05 28
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.07.05 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 275,5 2019.07.05 27
Ocena techniczna - Zadanie 5 doc 29,5 2019.07.05 45
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 194,0 2019.07.05 109
Wzór umowy doc 191,0 2019.07.05 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.07.05 26

Pobierz wszystkie dokumenty