Szczegóły ogłoszenia

KA-2/096/2019

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 146,0 2019.07.03 77

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 23,5 2019.07.11 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 327,5 2019.07.03 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób doc 39,5 2019.07.03 57
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.07.03 49
Formularz ofertowy doc 155,0 2019.07.03 52
Opis przedmiotu zamówienia zip 167904,1 2019.07.03 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,5 2019.07.03 63
Projekt umowy doc 373,0 2019.07.03 50
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.07.03 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.07.03 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiany SIWZ pdf 693,0 2019.07.11 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 808,5 2019.07.11 105
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 435,0 2019.07.22 64
Sprostowanie pdf 369,7 2019.07.23 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 392,1 2019.07.26 93

Pobierz wszystkie dokumenty