Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-414/19

"dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-414/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,7 2019.07.01 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 56,5 2019.07.01 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,4 2019.07.01 57
Formularz oferty zał. 1A doc 62,5 2019.07.01 54
JEDZ docx 66,5 2019.07.01 59
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,8 2019.07.01 52
Wzór umowy - 26 docx 31,3 2019.07.01 52
załącznik 1a - opis przedmiotu zamówienia doc 297,5 2019.07.01 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,9 2019.07.01 56
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.08.02 42

Pobierz wszystkie dokumenty