Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-428/19

"Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2019.06.27 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,4 2019.06.27 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,0 2019.06.27 55
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.06.27 56
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.06.27 60
Wykaz osób doc 43,0 2019.06.27 50
Wzór formularza oferty docx 32,6 2019.06.27 55
WZÓR UMOWY docx 87,0 2019.06.27 54
wzór wykazu usług doc 44,5 2019.06.27 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,0 2019.06.27 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.07.12 64

Pobierz wszystkie dokumenty