Szczegóły ogłoszenia

ZP/1436/D/19

"Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 196,5 2019.06.27 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP1436U18 doc 355,5 2019.06.27 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 doc 96,5 2019.06.27 38
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 94,0 2019.06.27 32
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 doc 97,5 2019.06.27 32
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 Zmodyfikowany doc 97,5 2019.07.18 3
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 doc 97,5 2019.06.27 40
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 Zmodyfikowany doc 97,5 2019.07.18 7
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 110,5 2019.06.27 35
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy część 4 Zmodyfikowany docx 17,6 2019.07.19 2
Załącznik nr 3 - JEDZ część 1 xml 135,6 2019.06.27 28
Załącznik nr 3 - JEDZ część 2 xml 135,6 2019.06.27 27
Załącznik nr 3 - JEDZ część 3 xml 135,7 2019.06.27 24
Załącznik nr 3 - JEDZ część 4 xml 135,7 2019.06.27 29
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,5 2019.06.27 26
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 18,0 2019.06.27 29
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 36,0 2019.06.27 31
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,5 2019.06.27 25
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 215,0 2019.06.27 29
Załącznik nr A - Opis przedmiotu zamówienia Collegium Maius docx 40,7 2019.06.27 31
Załącznik nr B - Opis przedmiotu zamówienia Aula Uniwersytecka docx 37,2 2019.06.27 29
Załącznik nr C - Opis przedmiotu zamówienia Kolegium H. Święcickiego docx 47,6 2019.06.27 33
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia Piła 1 docx 38,7 2019.06.27 44
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia Piła 2 docx 21,9 2019.06.27 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-11 i zmiany SIWZ pdf 2610,2 2019.07.18 10
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12-24 pdf 3994,1 2019.07.19 6
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25-27 pdf 1096,6 2019.07.22 3

Pobierz wszystkie dokumenty