Szczegóły ogłoszenia

DT.270.2.3.2019

"Dostawa sprzetu komputerowego"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 39746,1 2019.06.25 173

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o sprostowaniu pdf 77,5 2019.07.18 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 14701,1 2019.06.25 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na pytania pdf 416,9 2019.06.27 141
powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 223,1 2019.06.27 117
Zalacznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePU pdf 3061,2 2019.06.25 114
Załacznik nr 5- umowa pdf 388,9 2019.06.25 108
załacznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1115,5 2019.06.25 168
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz dostaw docx 14,3 2019.06.25 94
Załącznik nr 6 do SIWZ brak podstaw do wykluczenia docx 13,5 2019.06.25 87
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy doc 661,5 2019.06.25 116
Załącznik nr 11- Oświadczenie o obowiązku podatkowym doc 35,5 2019.06.25 58
załącznik nr 12 harmonogram orientacyjny xlsx 24,2 2019.07.18 68
Załącznik nr 2 - Formularz JEDZ DOC 205,5 2019.06.25 64
Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa doc 35,0 2019.06.25 53
Załącznik nr 8 do SIWZ RODO doc 34,0 2019.06.25 65
Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania i klucz publiczny docx 13,4 2019.06.25 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ zmiana 2 pdf 14767,8 2019.07.03 56
SIWZ ZMIANA 3 pdf 14780,3 2019.07.18 57
SIWZ-zmaina 1 pdf 14570,7 2019.06.27 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytania 10 pdf 493,0 2019.07.22 39
Odpowiedź na pytania 11 pdf 764,7 2019.07.22 42
odpowiedź na pytania 2 pdf 524,0 2019.07.01 64
odpowiedź na pytania 3 pdf 249,7 2019.07.03 57
odpowiedź na pytania 4 pdf 886,5 2019.07.03 71
odpowiedź na pytania 5 pdf 874,9 2019.07.11 35
odpowiedź na pytania 6 pdf 847,0 2019.07.18 31
odpowiedź na pytania 7 docx 49,9 2019.07.18 29
odpowiedź na pytania 8 pdf 1467,9 2019.07.18 29
odpowiedź na pytania 9 pdf 234,7 2019.07.18 32
powiadomienie o zmiana SIWZ 2 pdf 227,2 2019.07.03 42
powiadomienie o zmianach SIWZ 3 pdf 470,4 2019.07.18 25
załacznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 1 pdf 1115,3 2019.07.03 50
załacznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmiana 2 pdf 25871,1 2019.07.18 40
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy ZMIANA 1 doc 661,5 2019.07.03 37

Pobierz wszystkie dokumenty