Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 405,7 2019.06.19 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 195,8 2019.07.02 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 267,6 2019.06.19 54

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 100,6 2019.07.08 29
Modyfikacja SIWZ - załącznika nr 5 - wzór formularza oferty pdf 89,9 2019.07.02 30

Pobierz wszystkie dokumenty