Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/13/2019

"Usługa asysty technicznej systemu finansowo - księgowego ERP Egeria"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 142,0 2019.06.19 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,4 2019.06.19 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.06.19 37
formularz oferty docx 23,0 2019.06.19 34
Opis przedmiotu zamówienia docx 15,9 2019.06.19 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.06.19 34
PROJEKT UMOWY EGERIA doc 156,0 2019.06.19 38
wykaz usług docx 18,2 2019.06.19 35
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2019.06.19 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2019.06.27 38

Pobierz wszystkie dokumenty