Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-10/19

"Prace remontowe na małej sali gimnastycznej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dąbrowskiego 73"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2019.06.18 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2019.06.18 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.18 49
Opis pdf 2864,5 2019.06.18 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.06.18 50
Przedmiar pdf 1864,3 2019.06.18 63
Rys.1 pdf 194,7 2019.06.18 51
Specyfikacja pdf 5568,9 2019.06.18 52
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2019.06.18 50
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.06.18 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.04 55

Pobierz wszystkie dokumenty