Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-09/19

"Prace remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Hotelu Asystenckiego wraz z przebudową instalacji elektrycznej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2019.06.17 165

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,9 2019.06.25 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,6 2019.06.17 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.17 59
E1 pdf 916,8 2019.06.25 66
E2-1 pdf 313,8 2019.06.17 72
E2-2 pdf 322,9 2019.06.17 60
E2-3 pdf 313,6 2019.06.17 66
E3 pdf 638,9 2019.06.17 57
Hotel DS4 Przedmiar pdf 233,0 2019.06.17 82
Opis pdf 753,3 2019.06.17 71
OPZ Remont pokoi mieszkalnych na III piętrze w Hotelu Asystenckim pdf 601,7 2019.06.17 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.06.17 64
Przedmiar pdf 1288,1 2019.06.17 78
Rys.5 - III piętro - inwentaryzacja pdf 248,1 2019.06.17 61
Rys.5a - III piętro pdf 237,0 2019.06.17 63
STWIOR Remont pokoi mieszkalnych na III piętrze w Hotelu Asystenckim pdf 601,1 2019.06.17 67
STWIORB pdf 659,5 2019.06.17 58
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.06.17 63
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.06.17 55
Załączniki pdf 1546,1 2019.06.17 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2019.06.25 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.07.04 66

Pobierz wszystkie dokumenty