Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-23/19

"Dostawa komputera PC oraz laptopów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 167,9 2019.06.12 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 146,0 2019.06.12 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 544,0 2019.06.12 50
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,4 2019.06.12 49
Opis przedmiotu zamówienia docx 111,8 2019.06.12 69
Wzór oferty docx 115,8 2019.06.12 46
Wzór protokołu odbioru docx 105,5 2019.06.12 47
Wzór umowy docx 117,7 2019.06.12 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 109,8 2019.06.27 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 109,4 2019.07.16 31

Pobierz wszystkie dokumenty