Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/31/05/01/2019

"Wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 50,9 2019.06.12 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 266,0 2019.06.12 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.06.12 6
Formularz ofertowy docx 24,0 2019.06.12 6
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,5 2019.06.12 6
Istotne postanowienia umowy. doc 226,0 2019.06.12 6
Klauzula informacyjna odt 28,5 2019.06.12 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2019.06.12 5
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2019.06.12 5
PFU Basen doc 229,5 2019.06.12 13
Szczegółowy opis zamówienia doc 59,5 2019.06.12 12
Wykaz osób rtf 45,4 2019.06.12 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.06.12 5

Pobierz wszystkie dokumenty