Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2019

""Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach Projektu "Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice - etap 2" "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie na tablicę ogłoszeń doc 52,6 2019.06.07 15

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 52,6 2019.06.07 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 132,7 2019.06.07 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 102,8 2019.06.07 4
Formularz oferty doc 153,0 2019.06.07 10
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 98,5 2019.06.07 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 156,0 2019.06.07 5
Projekt umowy doc 169,5 2019.06.07 6
Wykaz osób doc 118,0 2019.06.07 3
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 99,3 2019.06.07 3

Pobierz wszystkie dokumenty