Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-21/19

"Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,0 2019.05.31 265

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,0 2019.06.12 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 76,4 2019.05.31 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2019.05.31 47
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.05.31 52
protokół odbioru docx 18,0 2019.05.31 49
Wzór oferty na dostawy doc 43,4 2019.05.31 50
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,5 2019.05.31 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zzmiana SIWZ docx 36,9 2019.06.12 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.09 34

Pobierz wszystkie dokumenty