Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-34-2019

"Sukcesywne dostawy produktów do żywienia pozajelitowego"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 198,4 2019.05.29 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,3 2019.05.23 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.05.23 8
Formularz asortymentowo - cenowy xls 47,5 2019.05.23 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2019.05.23 8
Wzór oferty na dostawy doc 86,0 2019.05.23 8
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 30,5 2019.05.23 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 34,5 2019.05.29 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2019.05.29 8

Pobierz wszystkie dokumenty