Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-14/19

"Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera obliczeniowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,9 2019.04.30 303

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,2 2019.05.09 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 154,3 2019.04.30 186

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 120,1 2019.04.30 90
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.04.30 87
Wzór oferty docx 116,8 2019.04.30 92
Wzór protokołu odbioru docx 105,4 2019.04.30 90
Wzór umowy docx 217,8 2019.04.30 96

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 118,7 2019.05.09 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 538,9 2019.06.06 76

Pobierz wszystkie dokumenty