Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-229/19

"Usługa transportowa - wynajem autobusów i busa na przewóz studentów, w ramach jednodniowych wizyt studyjnych w roku 2019 - Kc-zp.272-229/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 269,6 2019.04.12 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 298,4 2019.04.12 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.04.23 14
Wykaz pojazdów doc 260,2 2019.04.12 26
Wzór formularza oferty doc 263,7 2019.04.12 28
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. doc 265,7 2019.04.12 23
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 263,4 2019.04.12 23
Wzór umowy - usługi doc 268,8 2019.04.12 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2019.04.23 23

Pobierz wszystkie dokumenty