Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-239/19

"Dostawa układu precyzyjnej kontroli temperatury w komorze rękawicowej - KC-zp.272-239/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,9 2019.04.12 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 150,0 2019.04.12 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.04.24 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.04.12 35
Wzór formularza oferty doc 26,4 2019.04.12 34
Wzór umowy - dostawy doc 62,5 2019.04.12 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2019.04.24 35

Pobierz wszystkie dokumenty