Szczegóły ogłoszenia

S.270.8.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 293,5 2019.04.11 342

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 465,4 2019.04.11 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Charakterystyka energetyczna zip 3350,1 2019.04.11 399
Dokumentacja - architektura zip 2407,0 2019.04.11 197
Dokumentacja - elektryczna zip 5007,1 2019.04.11 253
Dokumentacja - konstrukcja zip 13655,3 2019.04.11 402
Dokumentacja - sanitarna zip 2455,0 2019.04.11 283
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 271,5 2019.04.11 371
Fotowoltaika zip 1199,8 2019.04.11 387
Informacja BIOZ zip 100,4 2019.04.11 175
Oświadczenie o dysponowaniu osobami pdf 162,6 2019.04.11 219
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. pdf 537,7 2019.04.11 314
Przedmiary robót zip 11021,5 2019.04.11 368
Specyfikacje techniczne zip 784,2 2019.04.11 287
Wykaz części zamówienia której zamawiający zamierza powierzyć podwykonawcom pdf 387,4 2019.04.11 314
Wykaz robót budowlanych pdf 282,8 2019.04.11 250
Wzór formularza oferty pdf 337,4 2019.04.11 384
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 462,6 2019.04.11 361

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja o pozwoleniu na budowę pdf 1873,3 2019.04.11 305
Wzór umowy pdf 191,1 2019.04.11 233

Pobierz wszystkie dokumenty