Szczegóły ogłoszenia

S.270.8.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 293,5 2019.04.11 363

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 465,4 2019.04.11 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Charakterystyka energetyczna zip 3350,1 2019.04.11 415
Dokumentacja - architektura zip 2407,0 2019.04.11 213
Dokumentacja - elektryczna zip 5007,1 2019.04.11 273
Dokumentacja - konstrukcja zip 13655,3 2019.04.11 419
Dokumentacja - sanitarna zip 2455,0 2019.04.11 302
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 271,5 2019.04.11 389
Fotowoltaika zip 1199,8 2019.04.11 402
Informacja BIOZ zip 100,4 2019.04.11 193
Oświadczenie o dysponowaniu osobami pdf 162,6 2019.04.11 238
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. pdf 537,7 2019.04.11 333
Przedmiary robót zip 11021,5 2019.04.11 390
Specyfikacje techniczne zip 784,2 2019.04.11 304
Wykaz części zamówienia której zamawiający zamierza powierzyć podwykonawcom pdf 387,4 2019.04.11 331
Wykaz robót budowlanych pdf 282,8 2019.04.11 267
Wzór formularza oferty pdf 337,4 2019.04.11 402
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 462,6 2019.04.11 379

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja o pozwoleniu na budowę pdf 1873,3 2019.04.11 322
Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania pdf 351,1 2019.04.29 22
Wzór umowy pdf 191,1 2019.04.11 254

Pobierz wszystkie dokumenty