Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.1.2019

"ROBOTY KONSERWACYJNE ROWÓW MELIORACYJNYCH W LEŚNICTWIE MRZEŻYNO "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1317,2 2019.04.09 270

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ melioracje Mrzeżyno doc 244,0 2019.04.09 720
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy doc 45,5 2019.04.09 181
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 20,7 2019.04.09 323
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku wykluczenia docx 24,0 2019.04.09 374
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 15,0 2019.04.09 390
Załącznik nr 5 do SIWZ Dokumentacja projektowa zip 42639,9 2019.04.09 565
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy doc 163,0 2019.04.09 525
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie_grupa_kapitałowa docx 22,5 2019.04.09 145
Zmiana SIWZ pdf 260,6 2019.04.19 4

Pobierz wszystkie dokumenty