Szczegóły ogłoszenia

NA/P/116/2019

"Remont trzech mieszkań R-417/418, R-15 i R-45 w Domu Asystenta PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2019.04.09 440

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.04.09 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.04.09 258
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.09 329
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2064,2 2019.04.09 671
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.09 232
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.09 319
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,3 2019.04.09 272
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,2 2019.04.09 670
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.09 227

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.04.25 38

Pobierz wszystkie dokumenty