Szczegóły ogłoszenia

NA/P/116/2019

"Remont trzech mieszkań R-417/418, R-15 i R-45 w Domu Asystenta PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2019.04.09 368

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.04.09 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.04.09 237
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.09 309
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2064,2 2019.04.09 640
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.09 213
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.09 301
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,3 2019.04.09 250
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,2 2019.04.09 651
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.09 209

Pobierz wszystkie dokumenty