Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-157/19

"Usługę szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-157/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 18,9 2019.04.04 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 293,1 2019.04.04 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 51,0 2019.04.17 9
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,0 2019.04.04 17
Wzór formularza oferty - usługi docx 259,3 2019.04.04 17
Wzór umowy - usługi doc 312,0 2019.04.04 18
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,1 2019.04.04 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 44,0 2019.04.17 10

Pobierz wszystkie dokumenty