Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-201/19

"dostawa układu do pomiaru elementów pasywnych RLC dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-201/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,6 2019.04.04 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,0 2019.04.04 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.04.04 26
JEDZ doc 220,5 2019.04.04 25
Wzór formularza oferty doc 28,9 2019.04.04 27
Wzór umowy - dostawy doc 34,0 2019.04.04 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,3 2019.04.29 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) xml 121,0 2019.04.04 27
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.05.08 5

Pobierz wszystkie dokumenty