Szczegóły ogłoszenia

FER.271.3.2019

"Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 130,0 2019.03.13 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 206,5 2019.03.13 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.03.13 14
formularz ofertowy doc 47,5 2019.03.13 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 48,0 2019.03.13 13
PFU PSZOK pdf 35881,1 2019.03.13 12
PFU PSZOK-zał 1 pdf 380,8 2019.03.13 13
PFU PSZOK-zał 2 pdf 118,2 2019.03.13 14
wzór umowy doc 215,5 2019.03.13 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2019.03.13 13

Pobierz wszystkie dokumenty