Szczegóły ogłoszenia

SA.270.82.2019

"Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Bogdaniec"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf 3926,4 2019.03.29 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 481,7 2019.04.08 34
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 547,1 2019.04.15 26
Załącznik nr 1 formularz oferty docx 58,1 2019.03.29 34
Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. pdf 347,4 2019.03.29 36
Załącznik nr 3 wykaz osób docx 56,0 2019.03.29 35
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 55,0 2019.03.29 30
załącznik nr 5 - wzór umowy pdf 547,6 2019.03.29 33
Załącznik nr 6 Karta gwarancji jakości docx 58,6 2019.03.29 28

Pobierz wszystkie dokumenty