Szczegóły ogłoszenia

SA.270.82.2019

"Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Bogdaniec"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf 3926,4 2019.03.29 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 481,7 2019.04.08 22
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 547,1 2019.04.15 10
Załącznik nr 1 formularz oferty docx 58,1 2019.03.29 22
Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. pdf 347,4 2019.03.29 24
Załącznik nr 3 wykaz osób docx 56,0 2019.03.29 22
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postęp docx 55,0 2019.03.29 21
załącznik nr 5 - wzór umowy pdf 547,6 2019.03.29 21
Załącznik nr 6 Karta gwarancji jakości docx 58,6 2019.03.29 19

Pobierz wszystkie dokumenty