Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-163/19

"dostawa wieloprocesorowego komputera serwerowego dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-163/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 130,4 2019.03.22 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,4 2019.03.22 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.04.24 31
JEDZ doc 77,3 2019.03.22 49
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,4 2019.03.22 42
Wzór umowy - dostawy doc 35,3 2019.03.22 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 270,8 2019.03.28 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 - zmiany SIWZ 2 doc 273,7 2019.04.03 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,0 2019.03.22 48
Informacja z otwarcia ofert doc 25,4 2019.04.24 40

Pobierz wszystkie dokumenty