Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/05/03/01/2019

"Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej (Pracownia angiografii i RTG) na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 51,8 2019.03.20 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 281,0 2019.03.20 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) doc 231,5 2019.03.20 37
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.03.20 25
Formularz ofertowy docx 23,0 2019.03.20 30
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,0 2019.03.20 27
Klauzula informacyjna- Załącznik do umowy odt 28,5 2019.03.20 28
Koncepcja ścianku płucno-kostnej pdf 214,9 2019.03.20 33
lokalizacja proj. windy pdf 328,5 2019.03.20 33
Nowy Angiograf - wytyczne pdf 1220,4 2019.03.20 42
Opis - radiologia doc 243,5 2019.03.20 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2019.03.20 26
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2019.03.20 26
RADIOLOGIA PRZEKRÓJ pdf 24,3 2019.03.20 30
RADIOLOGIA RZUT pdf 2972,7 2019.03.20 41
Wykaz osób rtf 45,6 2019.03.20 29
Wytyczne dla posadowienia angiografu pdf 1958,8 2019.03.20 30
Wytyczne do przeniesienia istn. aparatu Rtg pdf 4506,9 2019.03.20 40
zał nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 67,0 2019.03.20 44
zał. nr 4 Program funkcjonalno-użytkowy-1 doc 275,0 2019.03.20 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.03.20 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 26,5 2019.04.01 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 44,0 2019.04.01 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie odpowiedzi z dnia 01.04.2019 doc 29,0 2019.04.02 28
Zał. nr 1 BUDYNEK B piwnice pdf 826,4 2019.04.01 29
zał. nr 2 BUDYNEK B Ip. pdf 1192,2 2019.04.01 23
zał. nr 3 Ekspertyza budynek B parter pdf 4103,3 2019.04.01 22
zał. nr 4 Postanowienie dla bud. B pdf 213,4 2019.04.01 22

Pobierz wszystkie dokumenty