Szczegóły ogłoszenia

26/2019

"dostawy ręczników papierowych do rąk, papieru toaletowego oraz innych środków czystości. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 31,1 2019.03.14 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,7 2019.03.14 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.03.14 6
formularz cenowy xls 38,5 2019.03.14 27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,6 2019.03.14 6
Projekt umowy doc 1119,5 2019.03.14 6
wykaz wykonanych dostaw doc 36,0 2019.03.14 7
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2019.03.14 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.03.14 6

Pobierz wszystkie dokumenty