Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-14-2019

"Naprawa angiografu Infinix CF-i firmy Toshiba nr fabr. E4B1062013"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do negocjacji - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 121,0 2019.03.07 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia doc 26,0 2019.03.07 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.03.07 10
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2019.03.07 9
Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy doc 69,5 2019.03.07 11
Załącznik nr 6 - Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych doc 69,0 2019.03.07 10

Pobierz wszystkie dokumenty