Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2019

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamównieniu doc 241,8 2019.03.12 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 108,4 2019.03.12 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 202586,0 2019.03.12 87
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,9 2019.03.12 31
Formularz oferty doc 104,0 2019.03.12 36
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2019.03.12 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 126,0 2019.03.12 29
Projekt umowy doc 618,5 2019.03.12 31
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 82,1 2019.03.12 41
Wykaz robót budowlanych doc 85,0 2019.03.12 32
Wykaz osób doc 301,0 2019.03.12 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,1 2019.03.12 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 118,1 2019.03.26 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 117,1 2019.03.29 86

Pobierz wszystkie dokumenty