Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2019

"Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamównieniu doc 241,8 2019.03.12 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 108,4 2019.03.12 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 202586,0 2019.03.12 17
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,9 2019.03.12 7
Formularz oferty doc 104,0 2019.03.12 10
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2019.03.12 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 126,0 2019.03.12 7
Projekt umowy doc 618,5 2019.03.12 8
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 82,1 2019.03.12 12
Wykaz robót budowlanych doc 85,0 2019.03.12 7
Wykaz osób doc 301,0 2019.03.12 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,1 2019.03.12 7

Pobierz wszystkie dokumenty