Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/19

"Wymiana drzwi wewnętrznych dwóch pomieszczeń w budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2019.03.12 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,6 2019.03.12 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.03.12 4
Drzwi przedmiar pdf 36,2 2019.03.12 19
Opis Techniczny wymiana drzwi pdf 46,3 2019.03.12 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.03.12 5
STWiORB wymiana drzwi pdf 122,7 2019.03.12 5
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.03.12 7
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2019.03.12 4

Pobierz wszystkie dokumenty