Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.2019

"Doposażenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu doposażenie PAD pdf 144,2 2019.03.12 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID postępowania pdf 25,4 2019.03.12 13
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_54149405-021a-4b86-b5fc-d375b25648c5 asc 0,7 2019.03.12 14
SIWZ - Doposażenie PAD pdf 713,8 2019.03.12 14
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy docx 39,2 2019.03.12 13
Załącznik nr 1a do SIWZ - zestawienie cen jednostkowych docx 38,3 2019.03.12 13
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ docx 58,5 2019.03.12 12
Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pdf 158,7 2019.03.12 15
Załącznik nr 4 do SIWZ docx 13,9 2019.03.12 12
Załącznik nr 5 do SIWZ docx 16,7 2019.03.12 12
Załącznik nr 6 do SIWZ-umowa pdf 252,8 2019.03.12 13
Załącznik nr 7 do SIWZ docx 19,3 2019.03.12 12
Załącznik nr 8 do SIWZ docx 17,7 2019.03.12 12

Pobierz wszystkie dokumenty