Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-65/19

"Usługa transportowa - wynajęcie 2 autokarów wraz z kierowcami, w terminie 11.05-12.05.2019 r.,dla Działu Nauczania - Kc-zp.272-65/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2019.03.12 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,0 2019.03.12 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 25,5 2019.03.12 21
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2019.03.12 21
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 23,9 2019.03.12 22
Wzór umowy - usługi doc 32,0 2019.03.12 20

Pobierz wszystkie dokumenty