Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.9.2019

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża)"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 174,4 2019.03.11 71

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540050185 o zmianie doc 117,0 2019.03.15 38
Ogłoszenie nr 540051903 o zmianie doc 104,5 2019.03.18 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 147,1 2019.03.11 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 163,5 2019.03.11 52
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 103,0 2019.03.11 46
Opis przedmiotu zamówienia doc 121,5 2019.03.11 50
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 114,5 2019.03.11 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 160,5 2019.03.11 46
Projekt umowy doc 201,0 2019.03.11 48
Wykaz osób doc 134,0 2019.03.11 42
Wykaz usług doc 113,0 2019.03.11 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 100,3 2019.03.11 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 97,0 2019.03.18 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 98,6 2019.03.15 51
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 107,4 2019.03.18 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 97,8 2019.03.22 33
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 96,6 2019.03.18 42

Pobierz wszystkie dokumenty