Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-104/19

"Certyfikowane szkolenia pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 oraz szkolenie statystyczne sterowanie procesem SPC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp. 272-104/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.03.11 32

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 269,0 2019.03.21 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 299,5 2019.03.11 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 278,5 2019.03.11 17
wykaz osób doc 270,5 2019.03.11 18
Wzór formularza oferty - usługi docx 258,7 2019.03.11 17
Wzór wykazu usług doc 269,5 2019.03.11 17
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 52,7 2019.03.11 19
Wzór_umowy_-_usługi doc 324,0 2019.03.11 17
Załącznik nr 2 do umowy (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych) doc 211,0 2019.03.11 17
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2019.03.22 1

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 272,4 2019.03.22 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 85,8 2019.03.22 1
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,1 2019.03.21 5

Pobierz wszystkie dokumenty