Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-101/19

"Dostawa 45 szt. komputerów all in one i 2 szt. nagrywarek zewnetrznych dla Centrum Rektutacji AGH - KC-zp.272-101/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,6 2019.03.11 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 63,0 2019.03.11 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.04.30 6
JEDZ docx 66,5 2019.03.11 41
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,7 2019.03.11 38
Wzór umowy - dostawy docx 31,3 2019.03.11 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 291,0 2019.04.05 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 273,0 2019.04.10 17
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 272,5 2019.04.18 17
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ1 doc 281,8 2019.04.05 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (12) xml 231,8 2019.03.11 38
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2019.03.14 22
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 268,0 2019.04.05 26
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 223,0 2019.04.18 9
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2019.04.30 11
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,9 2019.04.23 12
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia sprostowanie html 43,2 2019.04.10 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,6 2019.04.08 32
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 268,6 2019.04.23 13
sprostowanie ogłoszenia 101 docx 14,9 2019.03.18 41

Pobierz wszystkie dokumenty