Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/26/02/01/2019

"przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii w CSK MSWiA W Warszawie "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 51,8 2019.03.08 93

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 25,5 2019.03.22 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 312,5 2019.03.08 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 79,0 2019.03.08 39
Formularz ofertowy docx 57,1 2019.03.08 44
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 72,0 2019.03.08 38
Istotne postanowienia umowy doc 267,0 2019.03.08 50
KONSTRUKCJA zip 2304,8 2019.03.08 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 87,0 2019.03.08 41
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 68,0 2019.03.08 38
PDF ARCHITEKTURA zip 5067,7 2019.03.08 76
Pozwolenie na budowę pdf 415,9 2019.03.08 47
Projekt Ochrony radiologicznej zip 1256,7 2019.03.08 44
Przedmiary zip 2583,1 2019.03.08 86
PW Elektryczny zip 13312,5 2019.03.08 90
PW Gazy medyczne zip 1039,7 2019.03.08 43
PW Wentylacja zip 8601,1 2019.03.08 55
PW wod-kan, co zip 8967,0 2019.03.08 39
TECHNOLOGIA zip 1039,4 2019.03.08 57
Wykaz osób docx 56,5 2019.03.08 40
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 54,7 2019.03.08 39
zał nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 94,5 2019.03.08 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,5 2019.03.08 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 65,5 2019.03.22 37
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 26.03.2019 doc 60,5 2019.03.26 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 103,0 2019.03.26 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja do odpowiedzi załączniki zip 7328,3 2019.03.26 42
Informacja z otwarcia ofert doc 67,0 2019.03.29 72
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 60,0 2019.03.22 54

Pobierz wszystkie dokumenty