Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/Rb/N/AC/2019

" Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,6 2019.03.08 93

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 3 pdf 177,3 2019.04.03 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 756,0 2019.03.08 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 25754,8 2019.03.08 115
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2019.03.08 60
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,2 2019.03.08 51
ELEKTRYKA_NISKIE PRĄDY zip 86498,6 2019.03.08 50
Formularz ofertowy - oferta podstawowa docx 66,9 2019.04.03 66
Formularz ofertowy - oferta wariantowa docx 105,7 2019.03.08 21
GAZY MEDYCZNE zip 11083,8 2019.03.08 48
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2019.03.08 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,3 2019.03.08 47
Projekt architektoniczny po zmianach zip 8248,8 2019.03.08 65
Projekt konstrukcyjny po zmianach zip 7053,6 2019.03.08 50
Projekt umowy docx 793,9 2019.03.08 46
PRZEDMIARY ROBÓT zip 811,4 2019.03.08 78
specyfikacje techniczne po zmianach zip 2050,8 2019.03.08 55
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2019.03.08 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 59,0 2019.03.08 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 1 pdf 176,4 2019.03.22 27
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2 pdf 177,8 2019.03.26 23
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 pdf 402,3 2019.03.26 35
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 pdf 508,9 2019.04.03 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 716,8 2019.03.20 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 348,0 2019.03.22 40
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 595,7 2019.03.26 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 pdf 500,2 2019.04.03 27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 5 pdf 381,7 2019.04.11 21
Uzupełnia Niskie prądy SAP zip 15233,2 2019.03.22 26
Uzupełnienie dokumentacji zip 5127,0 2019.03.20 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,1 2019.04.15 96
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 1 pdf 411,3 2019.03.22 58
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 pdf 411,2 2019.03.26 50
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 pdf 411,0 2019.04.03 46

Pobierz wszystkie dokumenty