Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-118/19

"Dostawa 20 szt. drukarek oraz 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Rekrutacji AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,7 2019.03.08 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,4 2019.03.08 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.03.08 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2019.03.08 19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-118-19 pdf 404,2 2019.03.08 18
Wzór formularza oferty doc 29,3 2019.03.08 23
Wzór umowy - dostawy doc 32,0 2019.03.08 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 120,9 2019.03.08 21
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.03.12 29

Pobierz wszystkie dokumenty