Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-118/19

"Dostawa 20 szt. drukarek oraz 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Rekrutacji AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,7 2019.03.08 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,4 2019.03.08 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.03.08 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2019.03.08 35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-118-19 pdf 404,2 2019.03.08 38
Wzór formularza oferty doc 29,3 2019.03.08 42
Wzór umowy - dostawy doc 32,0 2019.03.08 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacja SIWZ doc 293,9 2019.03.28 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 120,9 2019.03.08 35
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2019.04.10 19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.03.12 58

Pobierz wszystkie dokumenty