Szczegóły ogłoszenia

NA/P/81/2019

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej na okres 24 miesięcy."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2019.03.07 133

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,4 2019.03.14 28
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 doc 19,4 2019.03.20 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 187,5 2019.03.07 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.03.07 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.03.07 36
Szczegółowy opis zamówienia doc 43,5 2019.03.07 40
Wykaz dostaw lub usług doc 35,5 2019.03.07 34
Wzór formularza oferty xls 58,5 2019.03.07 36
Wzór formularza oferty zmieniony dnia 20.03.2019 r. xls 56,5 2019.03.20 25
Wzór umowy doc 100,5 2019.03.07 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2019.03.07 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2019.03.14 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany treści SIWZ doc 36,3 2019.03.20 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.03.27 18

Pobierz wszystkie dokumenty